Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

 

Wanneer je akkoord gaat met de offerte bevestig je dat de details correct zijn, eventuele gewenste wijzigingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en dienen schriftelijk te worden aangevraagd. Wijzigingen aan het ontwerp kunnen leiden tot extra kosten. 

Bij het akkoord gaan met de offerte ga je tevens akkoord met de algemene voorwaarden. 

 

Betaling

Het overeengekomen totaalbedrag dient, na ontvangst van de factuur, drie weken voor de leverdatum te worden voldaan. 

Wanneer de bestelling tot 3 weken voor de leverdatum wordt geannuleerd wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Bij annuleren binnen 3 weken voor levering wordt 50% van het totaal bedrag in rekening gebracht. 

Bij annuleren binnen 7 dagen voor levering is er geen restitutie mogelijk en dient het volledige bedrag te worden voldaan.

 

Levering

Wij garanderen een product van hoge kwaliteit maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene omstandigheden zoals ongelukken, transport problemen, extreme weersomstandigheden en andere oorzaken buiten onze invloed. Een vertraging van levering zal niet leiden tot korting of terugbetaling. 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan het product veroorzaakt door anderen, eigendom van het product wordt overgedragen aan de klant zodra het product afgeleverd is op locatie.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het leveren van vorkjes en servies of voor het aansnijden van de taart. 

Suikerbloemen zijn, tenzij anders aangegeven, niet geschikt voor consumptie omdat er soms gebruik wordt gemaakt van niet eetbare materialen.

Wij geven ter plaatse advies over de beste zorg voor de taart afhankelijk van het weer, wanneer er gekozen wordt dit advies niet op te volgen zijn wij hier niet verantwoordelijk voor. 

 

Allergenen:

Producten van It’s Your Cake kunnen melk, granen, noten, pinda’s, cacao, soja of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. hoewel alle mogelijke voorzorgsmaatregelen getroffen worden indien wij op de hoogte zijn van een allergie zijn wij niet verantwoordelijk voor een allergische reactie.

 

Geleende spullen:

De geleende spullen zoals een taartschaal en het taartframe dienen, tenzij anders afgesproken, binnen 3 dagen geretourneerd te worden. Indien deze niet, incompleet of beschadigd worden geretourneerd worden er kosten in rekening gebracht. 

 

Overig:

Servings worden standaard berekend als 4,0 cm x 5,0 cm x 10 cm.

It’s Your Cake behoudt het recht om last-minute beslissingen te nemen over het ontwerp met als doel om tot het mooiste resultaat te komen en zo onze kwaliteit te waarborgen.

Wij mogen ten alle tijden foto’s van het product gebruiken voor promotionele doeleinden zonder toestemming of vergoeding. 

 

 

Privacybeleid It´s Your Cake

 

Over ons privacybeleid

It´s Your Cake geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van It’s Your Cake. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen.

 

Over de gegevensverwerking

Onze website maakt gebruik van Alphamega Hosting BV, een derde partij die het mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van ons contactformulier afhandelt. Al het e-mailverkeer die u ontvangt worden verzonden via de servers van Alphamega Hosting BV. Deze aanbieder zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door Alphamega Hosting BV beveiligd opgeslagen en worden niet gedeeld met derden.

 

Internetprovider (Ziggo, KPN, T-mobile)

Wij maken voor ons reguliere zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van internetproviders (Ziggo, KPN en T-mobile). Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetproviders (Ziggo, KPN en T-mobile) hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 

Beoordelingen

Wij verzamelen reviews via het platform van The Perfect Wedding. Als u een review achter laat via The Perfect Wedding dan kunnen ze u vragen een naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. The Perfect Wedding deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review ook op onze site kunnen tonen en publiceert deze tevens op de eigen website. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten, delen wij uw naam en e-mailadres met The Perfect Wedding. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. The Perfect Wedding heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. The Perfect Wedding behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan The Perfect Wedding toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor The Perfect Wedding derden inschakelt.

 

Gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeven van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders dan op uw verzoek, op een later moment contact op te nemen, vragen we u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) vallen niet onder de noemer persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan It’s Your Cake op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen gegevens te delen, maar zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruiken wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoeken. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegeven te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons wordt verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat  u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze sysemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altjid de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.